P
ROFIEL VAN JAN MAARTEN GERRETSEN.

 Jan Maarten Gerretsen

 +31 (0) 20 673 22 11

 +31 (0) 6 51 289 212

 gerretsen@gerretsen-advocatuur.nl

  Jan Maarten Gerretsen

STUDIE

Jan Maarten Gerretsen (1965) studeerde in 1989 af aan de Rijksuniversiteit Groningen (afstudeerrichtingen Privaatrecht en Sociaal-Economische Recht en Ondernemingsrecht). Hij volgde daarna met succes het LL.M.-programma van Duke University School of Law.

LOOPBAAN

In 1990 trad hij in dienst bij Loeff Claeys Verbeke. Hij trad daar in 1999 tot de maatschap toe. In 2000 fuseerde een deel van zijn kantoor met het belastingadvieskantoor Loyens & Volkmaars. Daarmee ontstond Loyens & Loeff, het eerste advocatenkantoor in Nederland waarin notariële én fiscale dienstverlening op grote schaal werden geïntegreerd. Na zijn vertrek bij Loyens & Loeff in 2014 was Jan Maarten voor enkele jaren als partner verbonden aan het middelgrote advocatenkantoor Lexence.

SPECIALISATIE

Na een aantal jaren te hebben gefunctioneerd in de ondernemingsrechtelijke praktijk heeft Jan Maarten zich toegelegd op de vastgoedpraktijk: bouwrecht, projectontwikkeling, transacties en joint ventures. Zowel de adviespraktijk als de behandeling van geschillen. Jan Maarten is vertrouwd met de onderhandelingsmethodes van Harvard (Fisher and Ury, Getting to Yes) en Frits Philips jr. Gedurende vele jaren vervulde hij diverse docentschappen op het gebied van vastgoedrecht, onder andere bij de Amsterdam School of Real Estate, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Grotius Academie.

Jan Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

–           Algemene praktijk (burgerlijk recht)

–           Vastgoedrecht (bouwrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

AMBITIE

In een wereld waarin ondernemers zich geconfronteerd zien met de uitdagingen van maatschappelijk ondernemen (People, Planet, Profit, Purpose) wil Jan Maarten graag zijn expertise inzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van duurzaam vastgoed.

ERVARING

Jan Maarten heeft er voor gekozen om zich met Gerretsen Advocatuur toe te leggen op zaken waaraan hij, vanuit zijn eigen ervaring en kennis, een inhoudelijke en betekenisvolle bijdrage kan leveren. Hieronder volgen voorbeelden van dergelijke zaken:

Complex geschil rondom de oplevering van een groot project

Er zijn grote discussies over meerwerk en over de oorzaken van de bouwtijdoverschrijding. De opdrachtgever wil niet meewerken aan oplevering en blijft met nieuwe wensen en eisen komen. Het dossier beslaat tientallen ordners en partijen zitten tientallen miljoenen uit elkaar. Na gestructureerde gesprekken die meer dan een jaar hebben geduurd, hebben partijen een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten. Daarmee is een langdurige en kostbare procedure voorkomen. Jan Maarten adviseerde de ontwikkelaar over diens positie en structureerde de gesprekken.

Alternatieve vorm van contractering tussen opdrachtgever en aannemer bij renovatie van een winkelcentrum

Geen UAV of UAV-gc , maar een variant op management contracting. Dat is een vorm van contracteren die in Engeland veel gebruikelijker is dan hier in Nederland. De aannemer fungeert als hoofdaannemer, maar de opdrachtgever draagt veel meer risico’s dan gebruikelijk. Dat kan nodig zijn om de renovatie betaalbaar uit te kunnen voeren. Uiteraard moet de opdrachtgever in staat worden gesteld de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Jan Maarten adviseerde de opdrachtgever hierover en vertaalde de wensen van partijen in werkbare contractsdocumentatie.

Herontwikkeling van een bedrijventerrein

De ontwikkelaar heeft afspraken met diverse grondeigenaren, waaronder de gemeente, en denkt planologische medewerking te kunnen verkrijgen voor de realisatie van studentenhuisvesting. Voor de buitenlandse belegger zitten er veel addertjes onder het gras aan een turnkey koop van het project, niet alleen privaat- en publiekrechtelijk, maar ook fiscaal. Jan Maarten adviseerde de belegger hierover en bedacht, in samenwerking met de fiscalist, een geschikte transactiestructuur die hij vervolgens vertaalde naar contractdocumentatie.

Joint ventures

Samenwerkingsverbanden waarin vastgoed wordt ontwikkeld of geëxploiteerd zijn per definitie complex. Jan Maarten adviseert met regelmaat over de rechten en verplichtingen die de partners in een dergelijk verband jegens elkaar hebben.

Minnelijke onteigening

Om de uitbreiding van een infrastructuur terminal mogelijk te maken moet een vervoerder verkassen. De uitbreiding is in het belang van zowel de exploitant van de infrastructuur terminal als van de vervoerder, maar de schadeloosstelling houdt hen verdeeld. Zij hebben twee maanden om hierover tot overeenstemming te komen, anders moet de uitbreiding van de terminal worden afgeblazen. Door het goed gescheiden houden van hoofdzaken en bijzaken en het maken van een zorgvuldige vertaalslag van hetgeen in diverse projectgroepen is besproken naar een eerste concept-vaststellingsovereenkomst lukt het partijen om binnen 5 weken op basis van dit concept tot overeenstemming te komen. Jan Maarten stelde als adviseur van de exploitant van de terminal de concepten en leidde de besprekingen hierover.

Second opinion/hoger beroep

Cliënten vragen Jan Maarten soms om over de schouder van een andere advocaat mee te kijken. Dat leidt in veel gevallen tot een eenmalig advies, waarin zo mogelijk wordt aangegeven hoe de positie van de cliënt kan worden versterkt. Soms leidt het tot een meer duurzame samenwerking met de betrokken advocaat, waarbij Jan Maarten specifieke input blijft leveren voor de processtukken van de behandelende advocaat.

Buitenlandse kwesties

Jan Maarten begeleidt cliënten ook bij vastgoedprojecten in het buitenland. Hij is weliswaar niet gekwalificeerd om te adviseren over het recht waaraan in het buitenland gesitueerde projecten zijn onderworpen maar cliënten waarderen de common sense waarmee hij risico’s signaleert. Zo nodig kan de cliënt via zijn uitgebreide netwerk worden geïntroduceerd bij een buitenlandse advocaat.

PRIVE

Jan Maarten woont met zijn zoon en twee dochters in het hart van Amsterdam.