F
ILOSOFIE EN WERKWIJZE.

Een vastgoedzaak kan zeer complex zijn. De complexiteit hoeft niet per se betrekking te hebben op enkel de juridische aspecten van de zaak. Een zaak kan ook complex zijn omdat het lastig is om de relevante feiten te identificeren. Daarnaast kunnen niet-inhoudelijke elementen, zoals het aantal betrokken partijen en/of personen, de tijdsdruk en de (bedrijfs)politieke geladenheid een stempel op de kwestie drukken.

Bij complexe onderhandelingsvraagstukken of procedures die betrekking hebben op vastgoed kan Gerretsen Advocatuur uw kritische en onafhankelijke gesprekspartner zijn. Gericht op een pragmatische aanpak en oplossing. Die het juridisch speelveld overziet maar ook oog heeft voor het belang van commerciële continuïteit. En zo nodig kan Gerretsen Advocatuur regisseur zijn bij de uitvoering.

TRUSTED ADVISOR

Gerretsen Advocatuur streeft er naar om met haar cliënten een relatie op te bouwen als ‘trusted advisor’, een gewaardeerde en vertrouwde adviseur met focus op de probleemdefinitie: de eigen kennis en ervaring kan bijdragen aan de oplossing, maar er zijn mogelijk ook andere wegen die naar Rome leiden.

MEER DAN 25 JAAR ERVARING

Bij Gerretsen Advocatuur zijn meer dan 25 jaar ervaring in de vastgoedpraktijk en gedegen kennis van het recht één en dezelfde persoon verenigd. Een gesprekspartner die aan uw zijde staat maar u ook zijn nuchter en eerlijk oordeel zal geven indien u een doodlopende weg bent ingeslagen. Die het vertrouwen van anderen weet te winnen en u zo verder helpt bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Die door goed te luisteren uw gedachten in woorden weet te vertalen. En u zo kan laten profiteren van zowel zijn kennis als zijn ervaring.

PROACTIEF MEEDENKEND

Gerretsen Advocatuur kan ook meerwaarde leveren als een probleem nog niet is uitgekristalliseerd. Voorkomen is immers beter dan genezen. Gerretsen Advocatuur kan periodiek of op afroep aanschuiven bij uw interne of externe vergaderingen. Door de juridische facetten vroegtijdig in uw besluitvormingsproces te betrekken kunnen niet alleen besparingen in tijd en kosten worden gerealiseerd, maar creëert u ook de best mogelijke uitgangspositie bij onderhandelingen of een eventuele juridische procedure. Gerretsen Advocatuur denkt graag in een vroeg stadium met u mee over de vraag hoe een (potentieel) probleem het best kan worden omzeild of aangepakt.

REGISSEUR IN DE UITVOERING

Waar het wenselijk of nodig is om derden in te schakelen, bijvoorbeeld in het kader van de implementatie van het advies, beschikt Gerretsen Advocatuur over een uitgebreid netwerk van advocaten, notarissen en belastingadviseurs bij verschillende kantoren. Samen kunnen wij daaruit de meest geschikte persoon voor de desbetreffende kwestie selecteren. Gerretsen Advocatuur zal daarover (desgewenst) uiteraard namens de cliënt de regie blijven voeren. Als een soort general counsel, maar dan op projectbasis.