V
OORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn advocaten verplicht om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij de relevante autoriteit.

Gerretsen Advocatuur werkt in beginsel op basis van een honorarium dat over de bestede tijd wordt berekend aan de hand van het met de cliënt overeengekomen uurtarief. Het uurtarief zal, onder meer, afhankelijk zijn van de complexiteit en de spoedeisendheid van de zaak en kan dus van zaak tot zaak verschillen.

Gerretsen Advocatuur werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Op al onze dienstverlening zullen de algemene voorwaarden van Gerretsen Advocatuur van toepassing zijn. U treft deze algemene voorwaarden op deze website aan: algemene voorwaarden. Gerretsen Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Op grond van de Verordening voor rede advocatuur dienen wij voorts op de opdracht onze klachtenregeling van toepassing te verklaren. u treft dit reglement op deze website aan: klachtenreglement.